Marronburg

Marronburg

Marronburg is een middlegrote stad in het koninkrijk Thesk. Het is één van de oudste steden en dankt zijn bestaan aan de ligging op de Gouden Weg, een handelsroute die het koninkrijk doorklieft.

De stad wordt geleid door de Thanatos Family die al sinds mensheugnis de plak zwaait over de stad en de omliggende landen. In het jaar 1359DR heeft Bertil Thanatos de leiding van zijn overleden vader Simeon Thanatos † overgenomen.

Population

Human 6124
Elf 2615
Half-elf 535
Dwarf 525
Halfling 151
Half-orc 115
Other 89
Total Population 10154

Business

Inns
Taverns
Blacksmiths
Healers
Weaponsmiths
Armorers
Bowyers
Magic Shops
Merchants
Leatherworkers
Tailors
Jewelers
Cobblers
Fishermen
Farriers
Carpenters
Masons

Marronburg

Asunder risratorn