Asunder

Asunder is een Astral Dominion, een wereld op zich. Deze wereld staat in verbinding met vele andere planes maar niemand weet hoe precies men op Asunder terech kan komen of terug naar andere planes kan reizen.

Asunder heeft grotendeels dezelfde geografische eigenschappen als de aarde, bezaaid met bossen, steppe, ijsvlakten, woestijnen en zeeën.

Asunder werd duizenden jaren geleden gesticht door Aphos, een mindere god in Faerûn. Aphos vond de gang van zaken in Faerûn maar niets en besliste om zijn eigen wereld te stichten, met een eigen pantheon van goden. Aphos werd de oppergod van Asunder met vele godheden onder hem, en voor duizenden jaren ging het goed. Asunder was een vredige wereld waar het goed leven was. De wereld werd bevolkt door nieuwe rassen, geschapen door Aphos maar ook door inwijkelingen uit andere planes zoals elven, dwergen en mensen uit de Prime Material Plane.

Na verloop van tijd kregen 2 goden, Ditar en Orhian, echter een meningsverschil dat catastrofale gevolgen had. Ze ontketende een verwoestende kracht die resulteerde in het Breken van de wereld. De wereld werd drastisch herschapen, valleien werden bergen, zeeën werden woestijnen, bergen werden uitgestrekte vlaktes en duizenden bewoners van Asunder lieten het leven.

Asunder

Asunder risratorn